Du vill väl inte få ett svart hjärta?
Har du verkligen ett svart hjärta?